Sevärt2019-02-04T00:12:17+00:00

Sevärt

Nils-Mårtensgård är ett familjejordbruk som ligger mitt på den halländska landsbygden. Gården omfattar 75 hektar varav 50ha åker samt 25ha betesmark och skog. Här bedriver vi traditionell småskalig mjölkproduktion, med cirka 30 mjölkande kor. Vi bor själva på gården och har haft Bed & Breakfast ända sedan 1991.

Vi har gångstigar nere i skogen där du får uppleva den vackra vildmarken i Tvååker. Stigarna är utmarkerade och du hittar lätt. Här finns även ett litet vagnsmuseum, kvarn och en av Hallands finaste hagmarker. En natur- och kulturhistorisk skatt. Bild nedan: Vy från frukostrummet.

Bild: Älg från frukostrummet

Kvarn och unik blomstermark

Järnmölle utmarker:

Till gården hör ett unikt utmarksbete, med en unik geologi och flora. Området är så stenigt att ingen av gårdens tidigare ägare har klarat av att odla upp densamma. Stenarna kommer från inlandsisen, som smälte för 10.000år sedan. Och då släppte ifrån sig väldiga mängder sten just här. Utmarken är en av västsveriges unika rariteter, med flera rödlistade arter, bl.a. orkidén Jungfru Marie Nycklar. Den botaniska rikedomen kommer av den intensiva betesdriften, som har pågått kontinuerligt på platsen under bortåt 1000 år!

”Artikel bete” href=”http://bo.nilsmartensgard.se/wp-content/uploads/2014/12/Artikel_bete-utmarken.pdf” target=”_blank”>Artikel om betesmarken i Länsantikvariens årsskrift 2006

”Info om Järnmölle Utmarker” href=”http://bo.nilsmartensgard.se/wp-content/uploads/2014/12/Info-om-Järnmölle-Utmarker.pdf” target=”_blank”>Länsstyrelsens info om utmarken.

____

Gårdens kvarn:

100 m från gården rinner Sannabäcken. Där finns vår kvarn, som är en återuppbyggd skvaltkvarn från 1700-talet.

ABOUT US

Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo. Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo.

Recent Works