Om gården2021-05-07T19:43:21+00:00

Om gården

Nils-Mårtensgård är ett familjejordbruk som ligger mitt på den halländska landsbygden. Gården omfattar 75 hektar varav 50ha åker samt 25ha betesmark och skog. Här bedriver vi traditionell småskalig mjölkproduktion, med cirka 30 mjölkande kor samt egen rekrytering. Gårdens Bed & Breakfast öppnade 1991 och vi har haft tur i att möta så många olika och härliga människor genom åren med många återkommande gäster.

Till oss kan du komma för att sova en natt innan du reser vidare, eller för att stanna upp i nuet och avnjuta en avkopplande semesterweekend i lantlig miljö.

Katterna är en av gårdens viktigaste djur, de är vårt bästa vapen mot möss i ladugården. Gårdens katter brukar vara särskilt populära hos våra yngre gäster.

Trädgården bjuder på väldoftande blomster och en mindre örtträdgård. Remonterande månadssmultron är planterade i trädgården för både äldre och yngre att njuta av. Även av bären på vinbärsbuskarna är det fritt fram av att smaka.

Utöver den direkta närheten till naturen via trädgården finns det fler naturupplevelser i gårdens närhet.
Vi har gångstigar nere i skogen där du får uppleva den vackra vildmarken i Tvååker. Vid en av naturstigarna hittas även en dold plats i skogen lämplig för grillning eller fikapaus. Det går att förboka grillpaket med hamburgare på gårdens eget kött samt grillkol och lån av utrustning.

Kvarn och unik blomstermark

Järnmölle utmarker:

Till gården hör ett unikt utmarksbete, med en unik geologi och flora. Inlandsisen formade området och släppte ifrån sig en stor mängd sten just i detta område för 10.000 år sedan. Mängden sten gjorde det förr omöjligt att bruka marken vilket gjorde den lämplig till betesmark. Marken har blivit betad av kreatur i många generationer vilket har bidragit till en nästan unik biotop. Utmarken håller flertalet sällsynta växter inklusive orkidén Jungfru Marie Nycklar som även inspirerat till promenadstigen och dess namn.
Utmarken är att betrakta som en raritet och dess existens beror uteslutande på den kontinuerliga betesdriften av kreatur som på denna plats pågått i bortåt 1.000 år. Utan kornas trampande klövar och betande mular skulle området snabbt växa igen och många arter försvinna.

Artikel bete
Artikel om betesmarken i Länsantikvariens årsskrift 2006

Info om Järnmölle Utmarker.
Länsstyrelsens information om utmarken.

____

Gårdens kvarn:

100 m från gården rinner Sannabäcken. Där finns vår kvarn, som är en återuppbyggd skvaltkvarn från 1700-talet.